Lidmaatschap

SMARTLAPPEN EN THEATERKOOR EDESEKRETEN

Informatie voor aspirant leden:

  • Dames, leeftijd bij voorkeur tussen 35 en 55 jaar
  • Goed bij stem
  • Bereidheid tot regelmatig oefenen en meewerken aan optredens
  • Met een voorliefde voor Roze

Oefenavond

Wij oefenen eens per twee weken op woensdagavond. Zie onze website voor de planning van deze oefenavonden.

Als aspirantlid kun je drie avonden mee zingen om te zien wat je van het koor, het repertoire etc. vindt. Daarvoor krijg je een oefenmap te leen. Deze wordt bij definitief lidmaatschap vervangen door een nieuw en compleet exemplaar

Na definitieve interesse van jou als aspirantlid vindt op de derde oefenavond een stemtest bij onze zangcoach plaats. Na positief advies op de stemtest neemt het koor een gezamenlijk besluit over lidmaatschap (is er een klik van beide kanten).

Lidmaatschap:

Als je lid wordt, worden alle benodigde gegevens uitgewisseld met secretaris en penningmeester.

De kosten van het lidmaatschap zijn:

  • Inschrijfgeld €15,– Hiervoor krijg je een liedjesmap, een roze kretenoutfit en mogelijk een roze opstapje (in bruikleen).
  • Contributie € 12,50 per maand, die kun je 1 x per jaar, 2 x per jaar, 4 x per jaar of maandelijks betalen, bij voorkeur door automatische overboeking
  • De contributie gaat in op de 1e dag van de volle kalendermaand

Van deze bijdragen betalen wij onze zangcoach, en andere vaste kosten, organiseren wij uitjes (soms met een extra eigen bijdrage) en de kleding die je in bruikleen krijgt.

Tijdens het lidmaatschap

Natuurlijk verwachten we je zo vaak als mogelijk bij de oefenavonden. Afmelden altijd via edesekreten@live.nl.

Ook verwachten we dat je zoveel als mogelijk meewerkt aan de optredens in verzorgingshuizen, bij culturele evenementen etc. Via datumprikker worden de verzoeken daarvoor uitgezet op beschikbaarheid.

Eens per jaar is er een Algemene Ledenvergadering waar je gevraagd wordt aanwezig te zijn omdat daar alle besluiten over onze koers als koor worden besproken. Ook worden daar de verschillende commissies besproken waarvoor aan ieder lid gevraagd wordt een bijdrage te leveren. Denk aan evenementen-, kleding, muziek-, podium, PR- etc.

Wat kun jij van ons verwachten

Een gezellig, enthousiast, positief ingesteld dameskoor, waar je met energie en plezier ontvangen wordt. Oefenavonden worden vaak gezamenlijk afgesloten met een drankje. Lief en leed wordt met elkaar gedeeld en waar nodig wordt steun gegeven.

Optredens op de meest uiteenlopende locaties en gelegenheden.

Begeleiding van een professionele zangcoach waardoor ons zangniveau naar hogere treden wordt gebracht.

Regelmatig nieuwe liedjes en medley’s om voor iedereen vernieuwend te blijven.

Opzeggen

Natuurlijk kan het zijn dat je om moverende redenen het lidmaatschap toch weer wilt opzeggen. Dat kan middels een mail aan het bestuur via edesekreten@live.nl

In het geval je opzegt blijf je, zoals ook in onze statuten is opgenomen, voor het volledige kalenderjaar de contributie verschuldigd omdat onze financiële planning hierop gebaseerd wordt.